Újra van sportorvos

Játékvezetőkről

2020-05-19 11:24:11

Sportorvosi - forrás:
Forrás: - Sportorvosi

Az EMMI miniszterének COVID-19 járványügyi helyzet kapcsán kiadott utasításainak értelmében bizonyos járóbeteg egészségügyi tevékenységek mind vidéken, mind a fővárosban 05.18-tól megfelelő szigorú óvintézkedések mellett újraindulhatnak. 

Az utasításban meghatározott óvintézkedések szigorú betartásával kizárólag a vidéki sportorvosi rendelőkben indítjuk el a személyes találkozással járó sportorvosi tevékenységet, amennyiben azt a sportorvos vállalja.
Dr. Szabó Tünde Államtitkár Asszony engedélyezte a távelbírálási folyamat ideiglenes, rendkívüli bevezetését. Ennek köszönhetően külön meghatározott sportolói kör esetében lehetőségünk van személyes vizsgálat nélküli, rövidített időtartamra szóló sportorvosi engedély kiadására. 
Budapesten, a Karolina úti Budapesti Sportorvosi Centrumban (BSC), további tájékoztatásig kizárólag távelbírálásban kerülnek kiadásra az engedélyek. Az egyéb budapesti sportorvosi rendelők zárva tartanak. Utóbbi rendelőkben a személyes kontaktussal járó vizsgálatok csak a fővárosi kijárási korlátozás feloldását követően indulhatnak el. 
A korábban az OSEI-nél regisztrált Háziorvosok az eddigi fokozott leterheltségükre való tekintettel csak önkéntesen és szigorú dokumentációs kötelezettség mellett végezhetnek sportorvosi engedélyezést a körzetükbe tartozó sportolók számára. 

A távelbírálás feltételei és menete

A Dr. Szabó Tünde Államtitkár Asszony által engedélyezett távelbírálás alapját az képezi, hogy az engedélyezéshez használt Sportorvosi Regiszter adatai alapján ellenőrizhetők azok a sportolók, akik az elmúlt években rendszeresen részt vettek az szakmai útmutató szerinti kivizsgáláson. Amennyiben korábban megadták a telefonos elérhetőségüket, kórelőzményük online áttekintésével egy időben a telefonos konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a versenyzési engedélyük egy alkalommal távelbírálásban, rövidített időtartamra meghosszabbítható legyen.

Távelbírálást a Budapesti Sportorvosi Centrum orvosai végezhetnek.

Vidéken, Pest megyében és az egyéb budapesti rendelőkben a távelbírálási folyamat egyelőre nem kerül bevezetésre.

A távelbírálás feltételei:

a „Sportorvosi kérdőív” kitöltése (az OSEI honlapjáról letölthető),
a sportolói COVID-19 kérdőív kitöltése (az OSEI honlapjáról letölthető),
több éves, teljesen negatív kórelőzmény,
rendszeres sportorvosi vizsgálaton való részvétel és kiadott versenyezhet minősítések megléte,
a korábban rendszeresen és szabályosan elvégzett sportorvosi vizsgálat – minimum 3 évre visszamenően és
melyeket követően a sportoló korlátozás nélkül kapott alkalmassági és/vagy versenyezhet engedélyt és
a Regiszterben szabályosan és hiánytalanul vezetett egészségügyi kórelőzménnyel rendelkezik és
a korábbi engedélyezéseknél nem szerepel egyéb kiegészítő vizsgálatra vonatkozó megjegyzés és
a sportoló jelenleg is igazoltan panaszmentes – azaz a válasz e-mailben nyilatkozik: „Fizikai aktivitással, sportolással kapcsolatosan jelenleg semmilyen panaszom, tünetem nincs.” és
a „sportorvosi kérdőív”, valamint a COVID-19 kérdőív kitöltve, aláírva, szkennelt formátumban a sportoló által korábban megadott saját e-mail címéről az tavelbiralas@osei.hu e-mail címünkre küldésre került, melyet kinyomtatunk és dokumentálunk.
Válogatott sportolóknál az elmúlt 18 hónap során végzett negatív kardiológiai vizsgálat, 12 hónapon belüli az OSEI-ben elvégzett emelt szintű szűrővizsgálaton való részvétel az engedélyezés további feltételei közé tartozik.
Sportágkezdőknél, újrakezdőknél (a legutolsó vizsgálat 18 év alatt 6 hónapnál, 18 év felett 1 évnél régebben történt), panaszos sportolóknál vagy a megjegyzésben pótlandó vizsgálatokkal, korlátozással rendelkező sportolók esetében a „távelbírálás” nem alkalmazható.

Az egyszeri rendkívüli hosszabbítás időtartama:

4-18 éves korosztályban 3 hónap
18-35 éves korosztályban 6 hónap
35-55 éves korosztályban 3 hónap
55 év felettieknél 1 hónap
kiegészítő szakvizsgálatokat igénylő sportágakban 3 hónap, melyek a küzdősportok, a kontakt és a non-kontakt labdajátékok, a vizes sportok, az autó-motor sport
A távelbírálás menete:

Elővizsgálat: a Sportorvosi Regiszter adataiból összeállított sportolói listából megfelelő gyakorlattal rendelkező sportorvos elvégzi az elővizsgálatot, megjelöli azon sportolókat, akik a távelbírálásra felvehetők. Számukra kiküldésre kerül a sportolói kérdőív és COVID-19 kérdőív.
A sportoló e-mailben előre megküldi a kitöltött, aláírt sportolói kérdőívet és nyilatkozatot.
Időpont egyeztetés: a Betegfelvételi Iroda felveszi a kapcsolatot a sportolóval és leegyezteti a távelbíráláshoz a telefonhívás időpontját.
A BSC sportorvosa telefonos konzultáció keretében elbírálja a versenyengedély meghosszabbítását.
A versenyengedélyt az elektronikus adatbázisban rögzítjük, melyet a sportoló az Sportorvosi Regiszter honlapunkon található online felületéről (https://online.osei.hu/engedely-ellenorzes/) letölthet. A sportoló kifejezett kérésére e-mailben megküldjük az eredeti lepecsételt nyomtatványt.
A versenyengedély díjmentes átpecsételésére a járványhelyzet megszűnését követően nyílhat lehetőség.
Abban az esetben, ha a sportoló versenyengedélye a telefonos konzultáció ellenére csak személyes vizsgálatot követően hosszabbítható, az Intézet a személyes vizsgálatok indulását követő időszakban biztosít időpontot a vizsgálatra.
 A személyes találkozással járó sportorvosi tevékenység menete a járványügyi időszakban:

A 2020. április 30-i utasításban meghatározott óvintézkedések szigorú betartásával 2020. május 4-től további tájékoztatásig kizárólag a vidéki (Pest megye kivételével) sportorvosi rendelőkben indítjuk el a személyes találkozással járó sportorvosi tevékenységet.

A vizsgálatokra való előjegyzés minden esetben telefonon történik, az előjegyzési időpontok és a létszám (óránként legfeljebb 4 sportoló) pontos betartása mellett.
A személyes sportorvosi vizsgálatokra kizárólag tünetmentes sportolókat várunk.
Szájmaszk viselése minden sportolónak és kísérőnek kötelező!
A vizsgáló sportorvos megfelelő védőfelszerelésben (védőköpeny, sebészi maszk, gumikesztyű) vizsgálhat.
A személyes sportorvosi vizsgálat előtt sportolói COVID-19 csekklista kitöltése szükséges, amennyiben COVID-19 gyanú áll fenn, a vizsgálatot meg kell szakítani. A csekklista kitöltése előzetesen is megtörténhet, az az intézetünk honlapjáról letölthető a sportorvosi kérdőívvel együtt itt
A személyes sportorvosi vizsgálat szokásos alapelemei a vizelet-, EKG és vízus-vizsgálatok elvégezhetők, valamint a 35 éven felülieknél a vérvizsgálat elvégeztethető. 2 hónapnál nem régebbi hozott vizsgálati lelet bemutatása megfelelő körültekintéssel elfogadható.
A szokásos kiegészítő vizsgálatok (szemészet, ortopédia, neurológia, fül-orr-gégészet) egyidejű elvégzése a személyes kontaktusok számának csökkentése végett a járványügyi helyzet teljes feloldásáig szüneteltetve, elvégzésük a következő sportorvosi vizsgálatig, de maximum 6 hónapig halasztható. Ezt a tényt a Sportorvosi Regiszterben az anamnézis mezőben rögzíteni kell!
Amennyiben a vizsgáló sportorvos olyan kiegészítő szakvizsgálatot igénylő rendellenességet talál a vizsgálat vagy a kórelőzmény kapcsán, amely az alkalmasságot vagy versenyképességet érdemben befolyásolja, az engedélyezést meg kell szakítani és azt a vizsgálatok elvégzését követően, azok eredményétől függően lehet elbírálni.
Az általános igazolás kiadásán túl a járványhelyzet időszakában átpecsételésre nincs mód, ezért kérjük, hogy a versenyengedély kiadásához szükséges dokumentumokat hozzák magukkal!
 

Budapest, 2020. május 15.

 

                   Dr. Kiss Marianna                                                    Dr. Soós Ágnes

            OSH Vezető Sportorvos s. k.                                     Főigazgató Főorvos s. k.


Zala megyei IG.
 

Hozzászólások: