UEFA 5. játékvezető asszisztensi szemináriuma

Szabályváltozás

2005-10-05 15:11:53

Asszisztens - alulróé - forrás:
Forrás: - Asszisztens - alulróé

A korábbi UEFA játékvezető és játékvezető asszisztens továbbképzések következtetéseit egy könyvecskében adták ki, amelynek cí­me: Gyakorlati információk a játékvezetőknek. Ez a kis könyv tartalmazza az összefoglalót erről a továbbképzésről is. Ezt a kiadványt évente frissí­tik beletéve az újabb továbbképzések anyagait is. A következő témákat emlí­tették meg az összefoglalóban.

 

A játék olvasása

A megbeszélésen részt vett Andy Roxburgh, az UEFA technikai igazgatója, és Gérard Houllier, a Lyon edzője, az UEFA technikai oktatói csoport tagja. A megbeszélésen sikeres véleménycsere zajlott, amelyen kitűnt, hogy a két oldal különbözőképpen közelí­ti meg a játékot. így érezték, hogy minden kérdésben nem jutottak egyetértésre, de vitathatatlanul közelebb került a két csoport, és nőtt a kölcsönös tisztelet.


Felelősség a játék összképe iránt

A résztvevőket emlékeztették, hogy minden játéktéren lévőnek felelőssége a játék pozití­v arculatának megőrzése. A játékvezetőknek ebben vezető szerep jut szabálysértők egységes büntetésével. Például: a játékosok közötti összecsapások vagy a játékvezetővel való szembenállást kezdeményező(k) figyelmeztetéséhez vezessen. A játékvezetővel történő sportszerűtlen fizikai érintkezés vagy a túlzott fizikai érintkezéssel járó játékosok közötti összecsapásnál a piros kártya felmutatása indokolt.

Az UEFA határozott abban, hogy meg kell állí­tani a játékvezetők bí­rálatát és szidalmazását, sértegetését a játéktéren és azon kí­vül egyaránt.

Következetesség az í­téletek meghozatalában

Emlékeztették a játékvezetőket, hogy egy szerelés akkor is lehet vigyázatlan, ha a játékos először a labdát játssza meg. Abban a helyzetben, amikor egy nagy sebességű érintkezésnél először a labdát találja el, majd az ellenfelet (vagy egyszerre a labdát és az ellenfelet), és nincs tekintettel ellenfele lehetséges veszélyeztetésére, a szabálysértést megfelelően kell bül;ntetni, általában figyelmeztetéssel (sárga kártya) de a durva játék esetén piros kártya felmutatásával.

 

A résztvevőket még emlékeztették, hogy a szabálytalan szerelés bül;ntetésekor a szabálysértés módján kí­vül vegyék figyelembe a szabálytalanság helyzetét (Nyilvánvaló gólhelyzetet akadályozott meg? ígéretes akciót állí­tott meg?). A bülntetésnek következetesnek kell lenni, és a játékvezetőknek kötelező az érvényes játékszabályok alkalmazása.

A technikai zóna felülgyelete

Az edzőket és a játékvezetőket egyaránt emlékeztették, hogy a tartalék-játékvezető engedje az edzőket, hogy elvégezhessék a feladatukat, és ezért egyszerre csapatonként egy ember állhat, és adhat utasí­tásokat a csapatának, feltéve hogy megfelelően viselkedik.

Félbeszakí­tani vagy beszüntetni?

A játékvezetőket emlékeztették, hogy fontolják meg a mérkőzések félbeszakí­tását vagy beszül;ntetését. Egyetértettek abban, hogy mindent el kell követni, hogy befejezzék a mérkőzést, azonban azt is megértették, hogy a játékosok és a nézők biztonsága mindenekfelett van az ilyen döntések meghozatalában.

Les

Minden résztvevő ül;dvözölte a FIFA 987. számú 2005. augusztus 17-i körlevelét, amelyben tisztázzák a 11. szabály értelmezését.

Gondolati felkészülés a mérkőzésekre

Egy sportpszichológus bizonyos technikát mutatott be, amely emlékeztetőül szolgált a továbbképzés résztvevőinek a jó mentális felkészülés fontosságára. Abban is egyetértettek, hogy a gondolati felkészülés egy folyamat, amit a mérkőzés alatt és után is gyakorolni kell.

Remélik, hogy ez az általános összefoglaló és az ajánlások a ?Gyakorlati információk a játékvezetőknek? könyvecskével együl;tt nem csak a nemzetközi játékvezetőket, játékvezető asszisztenseket és játékvezető ellenőröket segí­ti és támogatja, hanem az UEFA tagszövetségeinél működőket is.


 

Hozzászólások: