2008.07.01-től

Szabályváltozás

2014-03-17 19:17:53

UEFA - kék mez - forrás:
Forrás: - UEFA - kék mez

Az International. Board 2007. március 8-án Skóciában tartotta éves rendes ülését. Ott a Labdarúgás Játékszabályait módosította és kiadott különböző utasításokat és útbaigazításokat, amelyeket itt közlünk.Általános átdolgozás: Noha ebben az évben csak a 2. szabály alább leírt változása az egyetlen lényegi módosítás a játékszabályokban, emellett áttekintették és átdolgozták általában szövegezését és szerkezetét, hogy egységesítsék és átszervezzék tartalmát a következetesség, egyszerősítés és tisztázás céljából. Ennek a folyamatnak a részeként a 2007/2008-as kiadásból az International Board néhány döntvényét vagy belefoglalták abba a szabályba, amelyhez korábban mellékelve volt, vagy a korábban őKiegészítő utasítások és útmutatások a játékvezetők részéreő néven ismert részbe tették. A Labdarúgás játékszabályainak 2008/2009-es kiadásában ez a rész a őA játékszabályok értelmezése és útmutató a játékvezetők részéreő nevet kapta. Azért változtatták meg, hogy ezzel hangsúlyozni kívánják, hogy ennek a résznek a tartalmával magát a játékszabályokat szándékozzák kiegészíteni és az alkalmazásuk valóban kötelező. Emellett bizonyos elveket, amelyeket a játékban mindvégig értelemszerően feltételeztek, de félreérthetetlenül nem szerepeltették a játékszabályokban, hozzátették az új kiadáshoz a teljesség kedvéért. Például, most a 4. szabály már egyértelmően megállapítja, hogy őA két csapatnak olyan színeket kell viselnie, amelyek megkülönböztetik őket egymástól és még a játékvezetőtől és a játékvezető asszisztensektől is.

1. Szabály - A játéktér
2008. május 20-án az International Board rendkívüli ülésén úgy határoztak, hogy a március 8- án tartott éves rendes ülésükön hozott határozatukat, hogy a nemzeti A csapatok mérkőzésein a játéktér méretét egységesítsék, nem hajtják végre, amíg az International Board át nem tekinti ezt a következő évi, 123. éves rendes ülésükön Észak-Írországban.

2. Szabály - A labda
1. döntvény A 2. szabályban meghatározott követelményeken kívül a FIFA és a kontinentális szövetségek mérkőzésein csak olyan labdák használhatók, amelyeken fel van tüntetve az alábbi megnevezések egyike: A hivatalos "FIFA APPROVED" ("a FIFA által jóváhagyott") jelzés A hivatalos " FIFA INSPECTED " ("a FIFA által ellenőrzött") jelzés őInternational Matchball Standardő ("Nemzetközi mérkőzéslabda szabvány") jelzés. Ez a jelzés mutatja, hogy a labda szükséges ellenőrzése megtörtént, és hogy a labda, a 2. szabály minimum-előírásain felül, megfelel a fenti kategóriáknak. Az egyes kategóriákhoz tartozó követelményeket az International Board hagyja jóvá. Az ellenőrzést végző intézeteket a FIFA hagyja jóvá. A nemzeti szövetségek a bajnokságok (tornák) kiírásaiban előírhatják a fenti jelzéső labdák használatát a jelzés mutatja, hogy a labda szükséges ellenőrzése megtörtént, és hogy a labda, a 2. szabály minimum-előírásain felül, megfelel a fenti kategóriáknak. Az egyes kategóriákhoz tartozó követelményeket az International Board hagyja jóvá. Az ellenőrzést végző intézeteket a FIFA hagyja jóvá. A nemzeti szövetségek a bajnokságok (tornák) kiírásaiban előírhatják a fenti jelzéső labdák használatát.
Az International. Board utasításai és útbaigazításai Eljárás sérült játékosokkal kapcsolatban Tekintettel arra, hogy a különböző tornákon eltérő gyakorlatot alkalmaznak - amikor egy játékos sérülése után a labda az egyik csapat birtokában játékban marad, és ez zőrzavart okozhat - ezért az International Board meg kívánja erősíteni, hogy az 5. szabály szerint a játék megállítása a játékvezető joga, ha véleménye szerint egy játékos súlyosan megsérült, de engedheti a játék folytatását, ha úgy ítéli meg, hogy a játékosnak csak enyhe sérülése van. Továbbá az International Board összefogásra szólítja fel a labdarúgás családját a szimulálás leleplezésére, és hogy munkálkodjanak ennek a nem kívánatos jelenségnek kiirtásán azért, hogy segítsék a játékvezetőket a súlyos sérülések felismerésében. Általánosabban arra, hogy megvédjék a fair-play alapelvét, és megőrizzék a játék tisztességét.
Monitorok a pálya környékén
A helyszíni közvetítések miatt megnövekedett a monitorok jelenléte a játéktér határvonalai körül. Az International Board kihangsúlyozza, hogy a technikai zónában tartózkodóknak nem lehet hozzáférésük ezekhez, és tilos olyan helyzetben lenniük, hogy rálássanak a pálya környéki monitorokra.
Kapuvonal technológia Az International Board eldöntötte, hogy későbbi bejelentésig jegelik a kapuvonal technológiai kísérleteket.

További játékvezető asszisztensek
Az International Board engedélyezte a FIFA-nak, hogy kísérletezhessen egy közelgő tornán két további játékvezető asszisztenssel.

A labdarúgás játékszabályai 2008/2009-es kiadása egy előszóval kezdődik.
Előszó: Az utóbbi 12 évben, a játékszabályok utolsó nagyobb átdolgozása óta, az International Board jelentős számú pótlást és módosítást készített magukhoz a szabályokhoz. Különböző kísérő kiadványokat és oktatási anyagokat készített, és osztotta szét azokat a labdarúgást irányító testületek által, hogy támogassák a játékvezetők munkáját, és tisztázzák a fogalmakat a labdarúgó közösség egésze számára. Noha az ez évi kiadás csak egyetlen lényegi módosítást tartalmaz a játékszabályokban 2007/2008-as kiadáshoz képest, emellett áttekintették és átdolgozták általában szövegezését és szerkezetét, hogy egységesítsék és átszervezzék tartalmát a következetesség, egyszerősítés és tisztázás céljából. A jelentős változtatások között ebben a vonatkozásban az előző évi kiadásból az International Board néhány döntvényét vagy belefoglalták abba a szabályba, amelyhez korábban mellékelve volt, vagy a most átnevezett, őA játékszabályok értelmezése és útmutató a játékvezetők részéreő részben jelentek meg. Ezzel az új címmel az International Board hangsúlyozni kívánja, hogy ennek a résznek a tartalmával magát a játékszabályokat szándékozzák kiegészíteni és az alkalmazásuk valóban kötelező. Emellett bizonyos elveket, amelyeket a játékban mindvégig értelemszerően feltételeztek, de félreérthetetlenül nem szerepeltették a játékszabályokban, hozzátették az új kiadáshoz a teljesség kedvéért. Végül az International Board emlékezteti a nemzeti és kontinentális szövetségeket, hogy a FIFA szabályzata értelmében az a feladatuk, hogy minden szintő bajnokságban biztosítsák a Játékszabályok szigorú és következetes végrehajtását.


 

Hozzászólások: